baum.bet
BaumBet Jackpot
15672.03
12727.35

BILET VIRTUAL

Pentru a realiza biletul virtual selecteaza cotele aferente optiunilor de pariere dorite.

STATISTICI

Regulament

REGULAMENT DE FUNCTIONARE
A JOCULUI PENTRU PARIURI
IN COTA FIXA!

BONUS CARD

BONUS CARD

 

Termenii şi Condiţiile Card Club

 

 

1. Preambul 

 Card Club este un program de fidelitate oferit de societatea BAUM S.R.L.  jucătorilor săi din sălile BaumGames care, în calitate de participanţi, şi-au dat acordul cu privire la regulamentul de joc   şi la Termenii şi Condiţii, înscriindu-se intruna din salile BaumGames in Card Club. S.C.BAUM S.R. L. dă posibilitatea jucătorilor BaumBet să se bucure de beneficiile şi bonusurile care decurg din calitatea de membru al  Clubului.

2. Apartenenţa la Club

Orice persoană fizică majoră poate deveni membru în programul Card Club care şi-a dat acordul cu privire la regulamentele de joc si de sala şi a Termenilor şi Condiţiilor Card Club şi a fost admis în Card Club.

Apartenenţa la Club este stabilită în urma înregistrării jucătorului şi cardului său de club prin terminalul de pariuri al societăţii BAUM.

În momentul înregistrării, jucătorul poate alege opţiunea de a-şi introduce datele personale şi astfel să aibă posibilitatea de a folosi funcţiile respective, pentru care trebuie să se cunoască exact identitatea membrului (blocarea cardului, recuperarea cardurilor pierdute sau defecte), sau utilizarea Card-ului fără înregistrarea datelor personale, fără a avea posibilitatea de a beneficia de beneficiile de membru( in cazul blocarii cardului, pierderea cardului sau defectarea acestuia) . Apartenenţa la Club este voluntară şi gratuită; nu presupune nici un angajament sau obligaţii din partea membrului.

Fiecare membru al programului de fidelitate are dreptul de a avea calitatea de membru doar individual. Apartenenţa la Card Club nu este transferabilă. 

3. Cardul de Club

Un membru al Clubului trebuie să se legitimeze cu Cardul de Club care se va pune într-un cititor de carduri inteligente care să-i citească memoria. După identificarea cu succes, detaliile de logare ale jucătorului vor apărea pe terminalul de pariuri.  

In cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării  Cardului de Club, membrul are obligaţia de a notifica societatea BAUM în acest sens. 

Cardul de Club rămâne în permanenţă proprietatea societăţii  BAUM.

 

4. Beneficiile Card Club

În urma înregistrării, membrul poate să se bucure de toate beneficiile şi bonusurile care decurg din apartenenţa la Card Club. Beneficiile care decurg din apartenenţa la Club nu sunt obligatorii din punct de vedere legal. 

5. Procesarea datelor cu caracter personal 

S.C. Baum S.R.L. este operator de date cu caracter personal,  in baza legii 677/2001,     inregistrat cu număr 29007, conform notificarii 13391/2013.

În urma înregistrării la Card Club, membrul îşi exprimă consimţământul ca SC BAUM SRL să aibă dreptul da a procesa datele cu caracter personal menţionate în aplicaţie după cum urmează: numele, prenumele, data naşterii, adresa, e-mail, şi nr. de telefon comform prevederilor legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Conform Legii 677/2001, participanţii au dreptul de acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator. Participanţii au, de asemenea, dreptul de intervenţie asupra datelor putând, după caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte. În condiţiile de mai sus participanţii pot, totodată, solicita transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, având dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate  şi legitime legate de situaţia particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. De asemenea, participanţii au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. În vederea exercitării drepturilor menţionate de mai sus, participanţii vor adresa o cerere scrisă, datată şi semnată, adresată S.C. BAUM S.R.L. la adresa de email secretariat@baumgames.ro sau la SC Baum SRL, str. Tudor Vladimirescu nr.49, Dumbrăveni, jud. Sibiu. De asemenea participantii sunt de acord sa primeasca informatii, obiecte promotionale si/sau produse gratuite, prin telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la S.C. Baum S.R.L. si de la partenerii sai atent selectati. 

Înainte de înregistrare, membrul este informat pe deplin în legătură cu scopul şi aplicabilitatea datelor de colectat sau de procesat, despre posibilitatea de a-şi anula înregistrarea, încetarea calităţii de membru în Club, şi de asemenea unde şi de către cine sunt procesate datele cu caracter personal colectate. Membrul are dreptul de a avea acces la datele cu caracter personal care sunt procesate şi colectate.

Membrul îşi exprimă acordul pentru procesarea  datelor cu caracter personal pe o perioadă indefinită de timp.

Scopul procesării datelor cu caracter personal este de a oferi beneficiile care decurg din calitatea de membru în programul de fidelitate, şi de a trimite ofertele de marketing.

Membrii pot în orice moment să-şi retragă consimţământul cu privire la colectarea şi procesarea datelor lor cu caracter personal prin anularea unilaterală a înregistrării lor o dată cu încetarea de a fi membru al programului de fidelitate  din cadrul Card Club, caz în care societatea BAUM va şterge datele cu caracter personal ale participantului.

SC BAUM SRL declară că datele cu caracter personal oferite vor fi procesate doar în scopul de a oferi beneficii pentru membrii clubului şi în scopuri de marketing; garantează total securitatea datelor cu caracter personal colectate şi poartă răspunderea pentru a se asigura că datele oferite nu vor folosite în scop greşit sau divulgate unor terţi.

6. Dispoziţii finale 

 

1.S.C. BAUM S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica şi schimba oricare din dispoziţiile Termenilor şi Condiţiilor  programului de fidelitate al Card Club. Societatea va informa membrii programului de fidelitate despre eventualele modificări cu cel puţin  cinci (5) zile lucrătoare înainte de operarea modificării sau schimbării respective, direct prin terminalele de pariuri de la sucursalele lor.

2.S.C. BAUM S.R.L. îşi rezervă dreptul de a anula programul Card Club. S.C. BAUM S.R.L. va anunţa data în care încetează programul precum şi perioada în care pot fi valorificate punctele de pe Cardul de Club ale membrilor, cu cel puţin o (1) luna înainte de sfârşitul programului.

3.Beneficiile care decurg din calitatea de membru al Card Club nu sunt transferabile.